Vilniaus  Vladislavo  Sirokomlės  gimnazija  
E-dienynas

Parama 1,2%

Misija, vizija, tikslai, ...
print page

Search...


Paieškos rezultatai: «»

  Puslapiai:   Grįžti


   Atsiprašome, pagal Jūsų užklausą nieko nerasta!   Grįžti

   Mokyklos vizija

      Nuolat kryptingai besimokanti, sutelkianti bendruomenę gimnazija, ugdanti atvirą, kūrybingą, atsakingą ir besivadovaujančią humanistinėmis vertybėmis asmenybę.

   Mokyklos misija

       Teikti kokybišką priešmokyklinį ugdymą, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformalųjį švietimą, įgyvendinant Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementus. Ugdyti dorą, kūrybingą ir atsakingai priimančią sprendimus su susiformavusia vertybių nuostata asmenybę, kuri savo gebėjimais tarnautų visuomenės gerovei. Tikslingai kurti aktyvaus, kryptingo ir sėkmingo mokymo(si) aplinką, sutelkiant mokyklos bendruomenę.

   Mokyklos filosofija:

       „Mylėti kitą žmogų – tai tobulėti pačiam“  Jan Tvardovski

   Pagrindinės vertybės:

       Žmogus.
       Meilė ir džiaugsmas.
       Atjauta ir pagarba.

   Strateginiai tikslai:

       1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
       2. Formuoti mokyklos kaip institucijos bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, pagrįstą humanistinėmis
           vertybėmis: sėkmingai vystyti lyderystę, plėtoti mokytojų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) bei socialinių
           partnerių ryšius.
       3. Kurti mokyklos vidaus ir išorės aplinkas ir tinkamas edukacines erdves, formuoti mokyklos įvaizdį ir identitetą.
   © 2020 Biudžetinė įstaiga
   Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
   Įm. kodas 190001462
       Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva
       Tel. +370 5 2751047
       El. paštas: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt