Vilniaus  Vladislavo  Sirokomlės  gimnazija  
E-dienynas

Parama 1,2%

Veikla
print page

Search...


Paieškos rezultatai: «»

  Puslapiai:   Grįžti


   Atsiprašome, pagal Jūsų užklausą nieko nerasta!   Grįžti

   Projektai 2014-2015 mokslo metais

   9a ir 9b klasių mokinių projektas „Platono kūnai“ 

         Gegužės 18 d. 9a ir 9b klasių mokiniai (matematikos mokytoja metodininkė Teresa Michnevič) pristatė projektą „Platono kūnai“. Projekto tikslai: supažindinti mokinius su Platono asmenybe ir jo filosofija, jos pritaikomumu šiandien; ugdyti kritinio mąstymo bei analizavimo gebėjimus; sisteminti žinias ir gilinti suvokimą apie erdvines figūras, įgytas žinias taikyti atliekant praktines užduotis; skatinti mokinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, formuoti darbo komandoje bei lyderystės įgūdžius. Dalis mokinių pristatė pateiktis apie Platono asmenybę, jo gyvenimo filosofiją, indelį į matematikos mokslą, kiti mokiniai pristatė pateiktis apie Platono kūnus, jų ypatumus, bei jų realų pritaikymą gyvenime. Paruošė Platono kūnų bei kitų erdvinių figūrų modelius. II projekto dalis - pačių pagamintų modelių tūrių bei paviršiaus plotų skaičiavimas. Mokiniai pastebėjo, kad Platono darbai yra aktualūs ir šiandien, o aplink mus supančiame pasaulyje slypi daugybė puikių erdvinių kūnų tarp kurių ir Platono kūnai, kurių įvairovė sukuria harmoniją mus supančioje aplinkoje.        11b klasės mokinių projektas „Matematikos istorijos puslapiai“ 

         Gegužės 13 d. 11b klasės mokiniai (matematikos mokytoja metodininkė Teresa Michnevič) pristatė projektą „Matematikos istorijos puslapiai“. Projekto tikslai: supažindinti mokinius su matematikos mokslo raidos pagrindiniais etapais nuo senovės laikų iki mūsų laikų matematikos, žymių matematikų gyvenimo filosofiją bei jos pritaikomumu šiandien; tvirtinti kritinio mąstymo bei analizavimo gebėjimus, darbo komandoje bei lyderystės įgūdžius. Mokiniai pasiskirstė į grupes ir turėjo galimybę pasirinkti vieną iš istorinių epochų. Ruošdamiesi šiam projektui ir jį pristatant mokiniai turėjo galimybę susisteminti jau žinomus matematikos istorijos fragmentus bei sužinoti daug naujo apie žinomus pasaulio matematikus, jų gyvenimo filosofiją, atradimus bei faktus kurių įrodymo mokslas dar laukia. Mokiniams buvo džiugu pristatyti savo darbą 5-11 klasių neabejingiems matematikai mokiniams, mokyklos matematikos konkursų, olimpiadų dalyviams diplomų įteikimo šventėje.                                                                                            Projektas „Dievoieška moderniojoje lietuvių literatūroje“

         12b klasės gabiausieji analizavo tikėjimo problematiką moderniojoje lietuvių literatūroje: gilinosi į savo pasirinktus J. Apučio, M. Martinaičio, J. Vaičiūnaitės, A. Marčėno tekstus. Buvo pastebėta, kad religija ir literatūra glaudžiai susiję reiškiniai kultūriniais saitais, o vaizduojamo XX a. pab. žmogaus lūkesčiai ir siekiai tapatinami su nujaučiamu, bet neginčijamu autoritetu. Šio projekto tikslas – pagilinti teksto analizės įgūdžius, atrasti naujų prasmių ir, aišku, geriau išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Projektui vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Ina Staikūnienė.   Dievoieška Juozo Apučio apsakyme „Horizonte bėga šernai“


   Projekto „Devintokai šeštokams“ II dalis - konkursas „Šauniausi lietuvių kalbos draugai“ 

         Gegužės 13 dieną vyko projekto „Devintokai šeštokams“ II dalis - konkursas „Šauniausi lietuvių kalbos draugai“. Projekte dalyvavo 6b ir 6c klasių mokiniai, o organizavo 9b kl.I grupė (lietuvių kalbos mokytoja I. Jurgelienė). Šiame projekte devintokai su šeštokais susitinka ne pirmą kartą, užtat užduotys pasunkėjo. Konkursas vyko lauke, kur po mokyklos teritoriją išsibarstę mokiniai laukė šeštokų su iš anksto parengtomis užduotimis. Užduočių buvo įvairių: prisiminti kalbos dalis, daiktavardžių skaičius, rasti sinonimus, antonimus, spręsti kryžiažodžius, rebusus, kurti, atsakyti į klausimus iš literatūros, minti mįsles. Vis tik labiausiai šeštokams patiko spręsti legendas su punktų buvimo vietomis ir iš visų jėgų bėgti pas devintokus. „Mano manymu, šis projektas buvo naudingas visiems. Pirmiausia tuo, kad visi mes galėjome pabendrauti. Taip pat ir mes, ir šeštokai prisiminėme įvairias lietuvių kalbos gramatikos taisykles bei skaitytus kūrinius“,- taip apie nuveiktus darbus atsiliepė devintokas Karolis Andruškevič. Norėčiau padėkoti savo klasės draugei Sabinai Chmelevskajai už projekto idėją ir didžiausią pagalbą jį organizuojant.  Fotoalbumas
                                                                                                                  Agata Černigovska, 9b kl. mokinė   Projektas „Churches of old town“ 

         Gegužės 21d. mūsų mokyklos 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 11a, 11b, 12b klasių moksleiviai dalyvavo projekto „Churches of old town“ praktinėje dalyje. Moksleiviai sukauptą informaciją anglų kalba apie Vilniaus senamiesčio bažnyčias dalijosi su kitais mokyklos moksleiviais. Visi mokiniai galėjo išbandyti „nelengvą gido duoną“.Visos ekskursijos metu visus lydėjo gera nuotaika ir geras oras. Moksleiviai liko patenkinti sužinoję daug vertingos informacijos apie mūsų Vilniaus senamiesčio paveldą.   Projektas „Erdviniai kūnai architektūroje“ 

         Gegužės 18 d. 9c klasės mokiniai (matematikos mokytoja Ivona Jančevska) pristatė projektą „Erdviniai kūnai architektūroje“. Projekto tikslai: sisteminti žinias ir gilinti suvokimą apie erdvines figūras, įgytas žinias taikyti atliekant kūrybines užduotis. Skatinti mokinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, formuoti darbo komandoje įgūdžius. Mokiniai pristatė kūrybinius darbus, demonstravo skaidres su keisčiausiais pasaulio statiniais, kurių esama visur ir įvairių formų. Paruošė erdvinių figūrų modelius. Mokiniai dirbo grupėse po tris. Devintokai apžvelgė visą pasaulį ir pristatė labai įdomius darbus apie erdvinius kūnus architektūroje, pradedant nuo piramidžių Senoviniame Egipte ir baigiant šiuolaikiniais statiniais. Mokiniai pastebėjo, jog aplink esanti erdvė turtinga ne tik plokštumos figūrų (daugiakampių, skritulių, apskritimų ir kt.), bet ir puikių erdvinių kūnų (piramidžių, gretasienių , kūgių, rutulių ir kt.) gausa, jog erdvinių kūnų įvairovė sukuria harmoniją gamtoje, senojoje ir šiuolaikinėje architektūroje.   5-12 klasių mokinių kūrybinių darbų projektas-paroda „Biblijos istorijos”  

         Projekto metu 5-12 klasių mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Skirtingų klasių mokiniai per tikybos pamokas su tikybos mokytoja Ana Zločevska kalbėjo apie Bibliją. Dailės pamokų metu su dailės mokytoja Jolanta Snežko mokiniai kūrė Biblijos scenų iliustracijas.
         Gegužės mėnesį mokyklos fojė vyko projekto-parodos atidarymas. Prie parodos atidarymo prisijungė 8-10 klasių dainuojantis jaunimas, kuris grodamas ir dainuodamas šlovino Dievą. Dešimtokė Aneta Kurovska pristatė parodoje iliustracijas, nupieštas pagal Biblijos scenas. Iliustracijų parodoje pristatyti svarbiausi Biblijos įvykiai iš Senojo Testamento. Tai gėrio ir blogio pažinimo medžio iliustracija, pirmosios žmonių nuodėmės atvaizdas, Adomo ir Ievos, pirmųjų žmonių, išganytų iš rojaus, paveikslai ir t.t. Naujojo Testamento iliustracijos žavi savo paslaptingumu – Jėzaus Kristaus atvaizdas, šventųjų, Dievo Motinos su kūdikėliu ant rankų paveikslai. Biblijos įvykiai įrodo, jog Viešpats lydi kiekvieną žmogų, Visagalis yra jo širdies gelmėje.  Fotoalbumas   Ilgalaikis 5b, 8a, 10c kl. mokinių projektas „Gyvename pagal krikščioniškąsias vertybes”

         Nuo 2015 m. pradžios vykdomas ilgalaikis 5b, 8a, 10c kl. mokinių projektas „Gyvename pagal krikščioniškąsias vertybes” (koordinuoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Marija Česonienė).
   Projekto I dalis – Šventasis Kazimieras, dangiškasis Lietuvos globėjas – 5b, 8a ir 10c klasėse vyko kovo 4-6 d. Kovo 4 dieną buvo pakartota šv. Kazimiero biografija, aptartas jo vaizdavimas mene, o 6 dieną buvo aplankyta Kaziuko mugė.
   Projekto II dalis – rašinys, kuriame reikia įrodyti, kad gyvename pagal krikščioniškąsias vertybes. Gegužės 14 dieną 10c klasės mokiniai pratęsė mokytojos Marijos Česonienės koordinuojamą projektą „Gyvename pagal krikščioniškąsias vertybes“ rašydami šia tema rašinius. Mokiniai turėjo svarstyti, ar tikrai šiuolaikinis pasaulis laikosi šių vertybių. Dešimtokai turėjo surasti ir pateikti svarių (krikščioniško mąstymo, elgsenos, gyvensenos, pasaulėžiūros) pavyzdžių ne tik iš asmeninio, bendruomenės bei visuomenės gyvenimo, bet ir iš literatūros, kultūros reiškinių. Šiai labai svarbiai ir aktualiai pasauliui, Europai, gimtajam kraštui ir, be abejo, mūsų mokyklai, temai mokiniai skyrė nemažai laiko svarstydami, nagrinėdami, kritiškai mąstydami ir ieškodami tinkamų argumentų. Karolinos Slotvinskos darbas     Projektas „Šventasis Jonas Paulius II-asis” 

         Balandis – tai mėnuo, kada mirė popiežius Jonas Paulius II-asis. Minint popiežiaus mirties dešimtąsias metines bei jo kanonizacijos metines, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vid. mokykloje balandžio 13-21 dienomis vyko projektas “Šventasis Jonas Paulius II-asis”. Šio projekto pagrindinis tikslas buvo priminti mokiniams apie Joną Paulių II-ąjį, nes jis yra pavyzdys, kuriuo reikia sekti. Projekto metu mokyklos mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose. Skirtingų klasių mokiniai per tikybos pamokas plačiau susipažino su Jono Pauliaus II-ojo gyvenimu, žiūrėjo filmus “Karolis-žmogus, kuris tapo Popiežiumi”, “Ieškojau Jūsų…”, diskutavo, kaip šiandien galima sekti Karolio Vojtylos pėdomis. Dailės mokytoja J. Sniežko organizavo 7-12 klasių mokinių, kurie kaligrafiškai rašė auksines Jono Pauliaus II-ojo mintis, darbų parodą. Balandžio 16 d. vyko istorijos mokytojos M. Taraškevič paruoštas žinių apie Joną Paulių II-ąjį konkursas, kuriame dalyvavo 7-8 klasių komandos. Konkurso metu mokiniai turėjo atlikti testą, išspręsti kryžiažodį, papasakoti apie popiežiaus įtaką vaiko gyvenimui ir kt. Šiame konkurse geriausiai pasirodė 8c (I vieta), 8a (II vieta), ir 7b (III vieta) klasių mokiniai. Tikybos mokytoja A. Bielska per pamokas supažindino pradinių klasių mokinius su Jono Pauliaus II-ojo biografija, t. p. žiūrėjo filmus apie popiežių, deklamavo eilėraščius. Šventojo tėvo pavyzdys paskatino vaikus susimąstyti ir elgtis taip, kad jų gyvenimas būtų irgi pilnavertis. Mokyklos bendruomenei didelį įspūdį paliko literatūrinis-muzikinis montažas „Nebijokite! Atverkite duris Kristui!“, kurį parengė muzikos mokytoja J. Dekevičienė kartu su tikybos (I. Geben, A. Zločevska), technologijų (V. Oleškevič, A. Rynkevič ) mokytojais bei 5, 11, 12 klasių mokiniais. Mes tikimės, kad projektas padėjo mokiniams įgyti naujų žinių apie garsųjį lenką ir daugiau sužinoti apie jo mokymus, kadangi Jonas Paulius II – žmogiškų ir krikščioniškų vertybių skelbėjas bei mums visiems yra tikėjimo ir gyvenimo pavyzdys.  Fotoalbumas   Ilgalaikis 8a, 10c, 11a ir 11b kl. mokinių projektas „Kultūra ir aš”

         Nuo 2015 m. pradžios vykdomas ilgalaikis 8a, 10c, 11a ir 11b kl. mokinių projektas „Kultūra ir aš” (koordinuoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Marija Česonienė). Projektu siekiama padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi poreikius; skatinti mokinius domėtis tradicine Lietuvos kultūra ir integruotis į gimtinės kultūrą; tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; formuoti vertybių sistemą; ugdyti kritinį mąstymą, auginti būsimuosius Lietuvos kultūros puoselėtojus. Be abejo, siekiama plėtoti mokinių ugdymo(si) kryptis ir formas, gerinti mokymo(si) kokybę, ugdyti karjerai, todėl lankomi spektakliai, filmai, parodos, mugės, susitinkama su rašytojais, žurnalistais ir pan.
        Gegužės 18 dieną 8a, 10c ir 11b klasių moksleiviai turėjo puikią progą susipažinti su žurnaliste ir rašytoja Gintare Adomaityte. Šis susitikimas tapo projekto „Kultūra ir aš“ dalimi. Žurnalistė visus sudomino savo pasakojimu apie tai, kaip tapo rašytoja. Iki šiol ji parašė 6 knygas suaugusiems ir 10 knygų paaugliams. Rašytoja ne tik išsakė savo nuomonę apie knygos vertę gyvenime, bet taip pat pristatė savo knygas „Laumžirgių namai“ ir „Sparnuotos iškabos“. Gintarė Adomaitytė domisi literatų gyvenimu, yra išnagrinėjusi 27 rašytojų biografijas ir visą sukauptą informaciją sudėjusi 3 knygose. Mokiniams buvo be galo naudinga trumpai susipažinti su Lietuvos bei užsienio rašytojais, sužinoti daug įdomių faktų apie jų gyvenimą ir kūrybą,drauge ir apie įprastą rašytojo kasdienybę. Savo pasakojimu rašytoja suintrigavo moksleivius ir įtikino, jog jaunimui tikrai verta skaityti. Kartu su mokyklos projekto koordinatore mokytoja Marija Česonienė mokiniai puikiai praleido laiką, praplėtė savo akiratį ir net pasižymėjo daug patikusių minčių savo kultūros dienoraščiuose.  Fotoalbumas   Projektas „Antinikotininis klubas“ 

         Lapkričio mėnesį mūsų mokykloje startavo projektas „Antinikotininis klubas“ inicijuotas Vilniaus visuomenės sveikatos biuro. Dauguma rūkančiųjų nori ir bando mesti rūkyti, bet savarankiškai tai pavyksta tik ketvirtadaliui, nes nėra visiems norintiems prieinamos pagalbos. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su VU MF Visuomenės sveikatos instituto mokslininkai 2012 m. atlikto tyrimą „Vilniaus miesto mokyklų mokinių rūkymo ir kitų priklausomybes sukeliančių rizikos veiksnių įvertinimas“ (2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn.). Tyrimo duomenis, rūkė ar bandė rūkyti daugiau negu pusė (64,9 proc.) Vilniaus miesto 8-12 klasių mokinių. Rūkiusių ar bandžiusių rūkyti skaičius didėja didėjant mokiniui amžiui.
   Projekto tikslas – sudaryti jaunimui galimybę gauti efektyvią pagalbą norint mesti arba nepradėti rūkyti.
   Projekto uždaviniai:
   1. Pravesti prevencinius užsiėmimus mokiniams apie priklausomybės bei jų žalą.
   2. Konsultuoti norinčius mesti arba nepradėti rūkyti.
   Projekto trukmė – 2014 rugsėjis – 2015 balandis. Tikslinė grupė – 8-10 klasės. Mokykloje yra sudaryta komanda iš kelių specialistų: visuomenės sveikatos priežiūros specialistė - Mažena Vysockaja, socialinė pedagogė – Ivona Bukovska, biologijos mokytoja – Gražina Berdešiūtė-Starynina ir psichologė – Lucija Chaleckaja. Užsiėmimuose dalyvauja 8-11 klasių mokiniai, atrinkti atsitiktinės tvarkos būdu. Mokiniai užsiėmimuose dalyvauja savo noru. Projekto metu užsiėmimuose dalyvaudavo 15-20 mokinių. Užsiėmimai mokiniams vyko pamokų metu maždaug kas dvi savaitės. Projekto metu kas du mėnesius buvo organizuojamos supervizijos, atvejų analizės, kurių metu buvo aptariama projekto eiga, stiprybių – silpnybių įvertinimas, pasidalinama patirtimi bei iškilusiais klausimais. Mokyklos mokiniams yra vedami užsiėmimai pavadinimu „Teisingų sprendimų klubas“. Užsiėmimų mokiniams metu buvo aptariamos temos: rizikingo elgesio pasekmės, psichoaktyvių medžiagų vartojimo priežastys, priklausomybių išsivystymo mechanizmai, aptariami savivertės stiprinimo ir savęs pažinimo būdai, sveikatai palankų laisvalaikį ir relaksacijos metodus, psichoaktyvių medžiagų vartojimo mitai ir faktai, rūkymo poveikis sveikatai, aptariami būdai kaip atsisakyti to, kas mums yra nepriimtina, paslėpta tabako reklama, tabako kompanijų politika ir manipuliavimo jaunimu būdai, rūkymo metimo būdai, kaip padėti sau ir savo artimiesiems. Šių užsiėmimų metu naudojami aktyvaus ugdymo metodai. 8-9 klasių mokinių tėvams vyko paskaita „Priklausomybių prevencija“, kurią pravedė Vilniaus Universiteto medicinos fakulteto lektorė Grytė Beliauskaitė. Paskaitos tėvams metu gilintasi į šias temas: 1. Kokie yra paplitę mitai ir faktai apie rūkymą mūsų visuomenėje? 2. Kas vyksta organizme rūkymo metu? Nikotinomanija, priklausomybės mechanizmas. 3. Kokias ligas sukelia rūkymas? Širdies, plaučių, onkologinės, lytinės sistemos ligos ir kitos. 4. Elektroninė cigaretė – rūkymas be dervų, būdas mesti rūkyti ar nauja grėsmė? Viskas, ką turėtume žinoti apie elektronines cigaretes. 5. Mitybos ir fizinio krūvio rekomendacijos. 6. Metimas rūkyti valios pastangomis versus metimas rūkyti derinant medikamentinę bei psichologinę terapiją. Priklausomybės nuo tabako gydymo pagrindiniai principai.   TĘSTINIS PROJEKTAS “SAVAITĖ BE PATYČIŲ” 

         2015 m. kovo 23-29 d. mūsų mokykloje vyko tęstinis projektas „Savaitė be patyčių“. Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo organizuojamuose renginiuose. Patyčios tarp mokyklinio amžiaus vaikų vis labiau vertinama kaip auganti problema, kuri veikia gerą paauglio savijautą ir socialinį funkcionavimą. Tam tikras konfliktų ar priekabumo kiekis yra būdingas paauglių tarpusavio bendravime, tačiau tyčiojimasis kelia rimtą pavojų daugelio paauglių sveikatai ir vystymuisi. Patyčios – tai nuolatinis fizinės ar psichologinės jėgos panaudojimas, sąmoningai siekiant sužeisti ar įskaudinti kitą asmenį, kuris negali savęs apginti (Olweus, 1978, 1993). Projekto tikslas - ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius.
   Projekto uždaviniai:
   1. Supažindinti vaikus su patyčių samprata.
   2. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias mokykloje.
   3. Užsiėmimų metu mokytis atpažinti patyčias.
   4. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas.
   5. Siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje.
   Projekto vykdytojai: psichologė L. Chaleckaja, I. Bukovska. Projekto trukmė - 2015 m. kovo 23-29 d. Projekto eiga. Pirmąją savaitės dieną, kovo 23-ąją, pirmadienį, klasės auklėtojai dalino mokiniams mėlynas apyrankes simbolizuojančias toleranciją, pagarbą, draugiškumą bei meilę kitam. Antrąją dieną mokinių taryba organizavo akciją „Nusišypsok“. Šios akcijos užduotis – skatinti teigiamas emocijas mokykloje. Trečiadienį, buvo renkami draugiškiausi mūsų mokyklos mokiniai, kurie buvo apdovanoti diplomais. Taip pat mokiniai turėjo galimybę pažiūrėti filmus apie patyčias ir jų pasekmes, o po to aptarti ir kartu padiskutuoti. Ketvirtadienį, pradinių klasių mokiniai kartu su klasės auklėtojomis kūrė „Draugystės knygas“. Su šia kūrybine užduotimi susitvarkė visos klasės, drąsiai reiškusios mintis bei jausmus. Mokiniai buvo apdovanoti diplomais. Paskutiniąją „Savaitės be patyčių“ dieną, priešmokyklinėje grupėje „Nykštukai“ buvo analizuota pasaka „Bjaurusis ančiukas“ bei pristatytas mokyklos BE PATYČIŲ KODEKSAS. Akcija „Savaitė be patyčių“ netapo tik žodžiais. Džiugu, kad prie jos prisidėjo ir Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos bendruomenė, kuri visą savaitę visa širdimi atsidavė kūrybinei veiklai, o svarbiausia, moksleiviai į savo širdis įsileido didžiausias vertybes: toleranciją, supratimą, draugiškumą bei meilę kitam.   Integruotas projektas „Mano svajonių mokykla“

         Integruoto (lietuvių, rusų, anglų, dailės) mokyklinio projekto vykusio kovo-balandžio mėnesiais „Mano svajonių mokykla“ („My Dream School/Szkoła moich marzeń“) apibendrinimas
   Rusų kalba: 7b klasės mokiniams buvo skirta pagalvoti apie tai, kokią jie norėtų matyti savo svajonių mokyklą, o savo viziją aprašyti rašinėlyje. Mokiniai pristatė savo darbus, aptarė juos pamokoje su bendramoksliais. Vėlesniame etape darbai buvo papildyti savo iliustracijomis. 9c klasės moksleiviai rinko medžiagą apie labiausiai neįprastas mokyklas, atrinko įdomiausius mokyklų pavyzdžius, paruošė savo prezentacijas ir pristatė bendraklasiams.
   Lietuvių kalba: 6c klasės mokiniai kėlė svajonių mokyklos ir realiai įgyvendinamos mokyklos idėjas, jas apibendrino ir pristatė. 6b klasės mokiniai kūrė pamokos, kurios nenorėtų praleisti, planą ir jį pristatė. Šeštokai norėtų mokytis šviesioje, tvarkingoje, erdvioje, saugioje, modernioje mokykloje, kurioje bendraudami ir bendradarbiaudami galėtų įdomiai siekti žinių. Mokiniai pateikė pasiūlymų, ką galima būtų įgyvendinti mūsų mokykloje.
   Dailė: Mokiniai kūrė ateities mokyklos vizijas, tyrinėjo naujausių pastatų formas, paskirtis, konstrukcijas ir medžiagas. Taip pat domėjosi architektais, kurie įvaldę naujas technologijas kuria vis naujas ateities miestų vizijas (pvz., Ron Heron „Judrusis miestas“, Vincent Kalebo „Fizalija“).
   Anglų kalba: 6b, 6c, 8a, 8b mokiniai domėjosi neįprastomis, originaliomis bei kažkuo išsiskiriančiomis mokyklomis įvairiose pasaulio šalyse. Labiausiai sudomino sporto, vasaros mokyklos, taip pat mokyklos, išsiskiriančios savo neįprastu dizainu arba inovatyviomis technologijomis. Šie patrauklūs pavyzdžiai paskatino sukurti savo svajonių mokyklos viziją, o kiekvienam ji skirtinga, svarbiausia, kad būtų saugi, nenuobodi bei teiktų įdomių ir naudingų žinių.
   Mokinių sukurtų mokyklų kūrybinius rašinius bei grafinius/vizualius pristatymus galima buvo pamatyti parodoje.   8a klasės mokinių projektas „Pitagoro mokykla“ 

         Vasario 24 d. 8a klasės mokiniai (matematikos mokytoja metodininkė Teresa Michnevič) pristatė projektą „Pitagoro mokykla“. Šio darbo tikslas yra supažindinti mokinius su Pitagoro asmenybe, Pitagoro mokyklos veikla ir jos atradimais, skatinti mokinių kūrybiškumą ir bendradarbiavimą, formuoti darbo komandoje bei lyderystės įgūdžius. Mokiniai pasiskirstė į grupes po keturis ir turėjo galimybę pasirinkti vieną iš pasiūlytų temų: Pitagoro biografija, Pitagoriečių mokykla, Pitagoro skaičiai bei Pitagoro teoremos įrodymai. Ruošiantys šiam projektui ir pristatant savo darbus mokiniai sužinojo daug įdomių dalykų apie Pitagoro asmenybę, jo gyvenimo principus, Pitagoro mokyklos veiklą. Gabesni matematikai mokiniai pristatė keletą Pitagoro teoremos įrodymo būdų. Šio pristatymo dėka klasė turėjo galimybę praktiškai įsitikinti žinomos teoremos teisingumu.         8c klasės matematikos projektas „Pitagoro teoremos panaudojimas mūsų gyvenime“

         8c klasės mokinių (matematikos mokytoja Ivona Jančevska) matematikos projektas „Pitagoro teoremos panaudojimas mūsų gyvenime“ buvo skirtas garsiausiam Graikijos matematikui Pitagorui bei žinomiausiai jo teoremai. Projekto metu mokiniai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su daugialype Pitagoro asmenybe, įdomiais biografijos faktais, jo darbais, parodyti savo gebėjimą spręsti problemas atrenkant iš informacijos gausybės tinkamiausią, pritaikyti Pitagoro teoremą sprendžiant praktinius uždavinius. Mokiniai dirbo grupėse po keturis. Paruoštas „Pitagoro teoremos” pristatymas (MS Power Point), plakatai ir referatai.   Projekto „Steps into business“ prezentacija

         2014-12-15 mūsų mokykloje vyko projekto „Steps into business“ prezentacija. 9, 10, 11 bei 12 klasių mokiniai paruošė verslo prezentacijas anglų kalba, naudodamiesi Power Point ir Prezi programomis. Taip pat turėjo sukūrti firmos logotipą bei supažindinti moksleivius su Euro įvedimu Lietuvoje. Prezentacijos metu buvo pristatytas: TEO, MATĖ bei Vilniaus Duona įmonių darbas.   PROJEKTAS „VILNIAUS IR KROKUVOS PRAEITIES IR DABARTIES PĖDSAKAIS“

         Tai yra projektų, pradėtų nuo 2001 metų, tęsinys. Kiekvienais metais vyksta mokinių mainai tarp 3 mokyklų: Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos, Krokuvos Jono Pauliaus II gimnazijos bei Krokuvos pagrindinės mokyklos nr. 24. Kiekvienais metais dviejų šalių mokyklos ruošia projektus skirtingomis temomis, pvz. 2010-2011 m.m. projekto tema buvo „Bendri istorijos įvykiai“. Šiais metais Vilniaus ir Krokuvos mokiniai ir mokytojai (projekto dalyviai) nusprendė susijungti bendrai diskusijai apie Vilniaus ir Krokuvos miestų istorinį, kultūrinį paveldą ir šiuolaikinį gyvenimą. Miestas - tai skirtingų žmonių bei kultūrų sankirta. Miestas, kaip gyvas organizmas, auga, keičiasi, sensta.... Amžiai palieka savo pėdsakus, architektūrinius paminklus. Kiekvienas miestas turi savo istoriją ir savo didvyrius. Apie tokius praėjusių amžių bei šių dienų didžių Lietuvos ir Lenkijos miestų įvykius pasakoja mūsų projektas. Darbas jame atkreips jaunų žmonių dėmesį į Europos Sąjungos šalių narių būtinybę puoselėti bendravimo įgūdžius. Projektas turi įrodyti, kad miesto istorija gali būti pateikta nenuobodžiai. Tam tikslui buvo organizuojami moksleivių mainai tarp 3 mokyklų. Mokiniai turėjo galimybę pagyventi lietuvių bei lenkų šeimose apie savaitę tam, kad galėtu suprasti ir palyginti lietuvių ir lenkų šeimų vertybes bei sukaupti reikiamą medžiagą, padaryti nuotraukas, nufilmuoti kultūrinius, istorinius objektus. Mokiniai turėjo atrasti Vilniaus bei Krokuvos miestuose panašumų ir ypatumų, palyginti dviejų miestų gyvenimo stilius, vertybes. 2014 mm. Krokuvos pagrindinę mokyklą nr. 24 šventė savo 35-metinių Jubiliejų. Mūsų mokyklos grupė buvo tarp garbingų svečių. Projekto pabaigoje buvo pristatyta nuotraukų paroda.
   Projektas buvo padalintas į etapus:
   1. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos grupės išvykimas į Krokuvą 2014 m. spalio mėn.
   2. Medžiagos kaupimas, rūšiavimas, pasidalijimas 2014 m. lapkričio-gruodžio mėn., 2015 m. sausio-kovo mėn.
   3. Projekto apibendrinimas, nuotraukų paroda. 2015 m. kovo mėn. Diskusija.   Lietuvių kalbos projektas gabiesiems mokiniams „Skaitymo valandos“

         Spalio 20 dieną įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos organizuojamo trumpalaikio projekto „Skaitymo valandos“ pirmoji dalis. Mokykloje svečiavosi Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininko pavaduotoja, rašytoja, publicistė, vertėja Birutė Jonuškaitė, itin patraukliai papasakojusi apie Česlovo Milošo gyvenimą ir kūrybą. Jai antrino aktorė Dalia Michelevičiūtė, raiškiai skaičiusi Č. Milošo kūrybą. Raiškiai lietuvių rašytojų tekstus aktų salėje skaitė ir mokyklos mokiniai, taip rodydami susidomėjimą lietuvių literatūra.
   Lapkričio 5 dieną įvyko lietuvių kalbos projekto „Skaitymo valandos“ II dalis gabiems, kūrybingiems mokiniams. Šįkart svečiavosi ir su mokiniais bendravo Lietuvos rašytojas, fotografas Ričardas Šileika. Ne tik aptarti trumpieji literatūros žanrai, bet ir bandyta sukurti ir sukurta trumpųjų literatūros tekstų aktų salėje. Susipažinta su atvirlaiškiais, jų kūrimu.
   Lapkričio 12 d. įvyko lietuvių kalbos projekto „Skaitymo valandos“ III dalis gabiems, kūrybingiems mokiniams. Šįkart svečiavosi ir su mokiniais bendravo du Lietuvos rašytojai - poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas, 2007 m. Jaunojo Jotvingio premijos laureatas Benediktas Januševičius ir poetas, vertėjas, literatūros ir meno kritikas Dainius Gintalas. Svečiai pasakojo apie savo atėjimą į literatūrinį gyvenimą, skaitė ir komentavo savo kūrybą. Atmintinai tekstus aktų salėje raiškiai pasakė 10c klasės mokinės Karolina Pukšto ir Dominika Vincel (rengė mokytoja Marija Česonienė). Visi patyrė puikių įspūdžių.
   Lapkričio 17 d. vyko susitikimas, pokalbis su poetu, eseistu ir literatūros kritiku Aidu Marčėnu. 10c kl. ir 12 kl. mokinių menininis kūrinių skaitymas. 
   Gruodžio 3 dieną Lietuvos rašytojų sąjungoje vyko baigiamasis projekto „Skaitymo valandos“ renginys, kuriame dalyvavo ir mūsų mokykla. Projekto tikslas - skatinti moksleivius skaityti lietuviškai, todėl renginys buvo organizuotas meninio skaitymo konkurso forma. Mūsų mokyklai atstovavo aštuoni 8a, 10c ir 11b klasių moksleiviai. Iš viso dalyvavo 34 mokiniai iš tautinių mažumų mokyklų. Džiugu, kad mūsų mokiniai pasirodė tarp geriausių! III-oji vieta atiteko 10c klasės mokinei Dominikai Vincel, Darius Šikšnianas (10c klasė) iškovojo II-ąją vietą, o konkurso nugalėtoju tapo taip pat 10c klasės mokinys Roland Okinčic! Sveikiname moksleivius bei juos parengusią mokytoją Mariją Česonienę. Visi mūsų mokyklos dalyviai buvo apdovanoti knygomis ir kitomis dovanėlėmis, o laureatai paskatinti netgi piniginėmis premijomis. Mokiniai puikiai praleido literatūrinę popietę, pasiklausė lietuviško žodžio bei susipažino su gyvais Lietuvos prozininkais bei poetais. ..   Trečių klasių mokinių projektas „Mūsų mokyklos globėjas“

         Trečių klasių mokinių projektas „Mūsų mokyklos globėjas“ trūko du mėnesius. Projekto tikslas – rašytojo Vl. Sirokomlės biografijos ir pasirinktų kūrinių pažinimas.
   Per du mėnesius gilinome žinias apie mūsų mokyklos globėją:
   • Susipažinome su jo gyvenimo aprašymu ir pasirinktais kūriniais.
   • Aplankėme susijusias su Vl. Sirokomle vietas (Rasų kapines, Vilniaus Senamiestį, Bareikiškes...)
   • Klasėse organizavome poeto portretų parodą.
   • Organizavome gražiausių nuotraukų ir portretų parodą 2 aukšto foje.
   • Organizavome viktoriną „Sirokomlė arčiau“ tarp trečių klasių mokinių. 3a klasės komanda prisiminė daugiausia faktų iš poeto gyvenimo ir kūrybos ir užėmė I vietą. II vietą užėmė 3b klasės komanda, III vietą užėmė 3c klasės komanda. Manome, kad projektas padėjo mokiniams giliau pažinti mūsų mokyklos globėją ir paskatino juos domėtis kitais jo kūriniais.   Projektas „Poeto pėdsakais“

         Rugsėjo mėnesį mūsų mokyklos 4a ir 4b klasės mokiniai su savo auklėtojomis A. Drževecka ir V. Skirtun pradėjo įgyvendinti projektą „Poeto pėdsakais“. Mokiniai aplankė Adomo Mickevičiaus muziejų Vilniuje, susitiko su muziejaus direktoriumi R. Šalna, muziejaus rūsiuose vyko eilėraščių skaitovų konkursas. Puiki patalpos akustika ir atmosfera įkvėpė moksleivius dvasingai skaityti eilėraščius. Mokiniai nusifotografavo prie A.Mickevičiaus paminklo. Mokykloje ketvirtokai susipažino su Adomo Mickevičiaus biografija ir pasakomis bei baladėmis. Ekskursijos metu į Baltarusiją mokiniai aplankė poeto vaikystės ir jaunystės vietoves: Naugarduką, ežerą Svitez. Liko atsiminimai, nuotraukos, refleksijos, su kuriomis norime pasidalinti...   Projektinis darbas „Mano būsima profesija“

         Apibendrinant integruotą technologijų kursą, 9-ų klasių mokiniai paruošė projektinius darbus. Projektinių darbų tema – „Mano būsima profesija“. Atsižvelgiant į individualius polinkius ir interesus, mokiniai turėjo pasirinkti dominančią specialybę, pasirinkimą argumentuoti, rinkti informaciją apie šią specialybę (reikalingi gebėjimai, asmeninės savybės, darbo pobūdis, specifika) ją panaudoti projektuose.   Grįžti
   © 2020 Biudžetinė įstaiga
   Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
   Įm. kodas 190001462
       Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva
       Tel. +370 5 2751047
       El. paštas: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt