Vilniaus  Vladislavo  Sirokomlės  gimnazija  
E-dienynas

Parama 1,2%

Nuostatai ir tvarkos aprašai
print page

Search...


Paieškos rezultatai: «»

  Puslapiai:   Grįžti


   Atsiprašome, pagal Jūsų užklausą nieko nerasta!   Grįžti

   Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai

   PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   DĖL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ UŽTIKRINIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS TVARKOS APRAŠAS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE
      
   SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
      
   SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PROJEKTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS NUOSTATAI
      
   SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI PATYRUS TRAUMA TVARKOS APRAŠAS
      
   PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO JEIGU MOKINYS SERGA LETINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO TVARKOS APRAŠAS
      
   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS DĖL UGDYMO ĮSTAIGŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
      
   VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
      
   © 2020 Biudžetinė įstaiga
   Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
   Įm. kodas 190001462
       Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva
       Tel. +370 5 2751047
       El. paštas: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt