Vilniaus  Vladislavo  Sirokomlės  gimnazija  
E-dienynas

Parama 1,2%

Sveikiname
print page

Search...


Paieškos rezultatai: «»

  Puslapiai:   Grįžti


   Atsiprašome, pagal Jūsų užklausą nieko nerasta!   Grįžti

   Pasiekimai 2013-2014

   Sveikiname Eryką Tatol (12d klasė) laimėjusį III vietą XXV Lietuvos mokinių lenkų kalbos olimpiadoje ir tapusį finalininku XLIV lenkų kalbos olimpiadoje Lenkijoje.
   Sveikiname olimpiadai mokinį rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Ireną Matoško.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Dominiką Vasilevską laimėjusią I vietą Lietuvių kalbos olimpiadoje tautinių mažumų mokyklų mokiniams.
   Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Mariją Česonienę.

   Sveikiname mūsų mokyklos devintokų komandą (Agata Paškovska, Ivetta Ignatavičiūtė, Loreta Salmanovič, Ivona Lapin, Roland Okinčic, Artūr Šimanskij, Tomaš Subotovič) užėmusią III vietą konkurse „Mūsų krašto šventųjų pėdomis. Šv. Kazimieras“ organizuotame Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centre.
   Konkursui mokinius rengė tikybos mokytoja s. Ana Zločevska.
    

   Sveikiname Karoliną Grunt (11a kl.) laimėjusią I vietą XV-ame vaikų ir jaunimo lenkų dainų festivalyje, kuris vyko Lenkų kultūros namuose.
   Sveikiname festivaliui mokinę rengusią muzikos vyresniąją mokytoją Jolantą Dekevičienę.

   Sveikiname 12a klasės mokines: Anželiką Damaškaitę ir Justyną Kolesnik gavusias II-ojo laipsnio diplomus Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių paminėjimo rašinių konkurse.
   Sveikiname konkursui mokines rengusią lietuvių kalbos vyresniąją mokytoją Iną Staikūnienę.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Dominiką Vasilevską laimėjusią I vietą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-10 klasių mokinių lietuvių valstybinės kalbos olimpiadoje.
   Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią lietuvių kalbos mokytoją metodininkę Mariją Česonienę.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Dominiką Vincel gavusią diplomą su pagyrimu XXX tarptautiniame vaikų ir jaunimo literatūrinės kūrybos konkurse. 
   Sveikiname konkursui mokinę rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Liuciją Minovič.

   Sveikiname 9b klasės mokinį Marjušą Kijakovskį laimėjusį II vietą Vilniaus miesto mokinių technologijų olimpiados „Metų laikai“ 9-10 klasių mokinių grupėje.
   Olimpiadai mokinį ruošė technologijų vyresnysis mokytojas Valdemar Oleškevič.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Dominiką Vincel laimėjusią II vietą Vilniaus miesto lenkų kalbos literatūriniame konkurse „Ant vaizduotės sparnų“. 
   Sveikiname konkursui mokinę rengusią lenkų kalbos mokytoją metodininkę Liuciją Minovič.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Dominiką Vincel laimėjusią III vietą Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos meninio skaitymo konkurse Tėvynei Lietuvai. 
   Sveikiname konkursui mokinę rengusią lietuvių kalbos mokytoja metodininkę Mariją Česonienę.

   Sveikiname 7c klasės mokinių komandą laimėjusią I vietą tarpmokykliniame istorijos konkurse „Zasługi dla Wilna słynnych rodów litewskich“ organizuotame Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje. 
   Sveikiname konkursui mokinius rengusią istorijos mokytoją metodininkę Mariją Narkevič.

   Sveikiname lenkų dainų ir šokių ansamblį „Wilenka“ gavusį padėką už prasmingą veiklą, kuria prisideda prie Lietuvos lenkų kultūros ir tradicijų puoselėjimo ir sklaidos bei jaunosios kartos kultūrinės kompetencijos ugdymo. Sveikiname ansamblio vadoves: Janiną Labul ir  Danutą Korkus.
    

   Sveikiname Jolantą Rakovską (10b klasė) laimėjusią I vietą, Barbarą Chatinovską (8c klasė) laimėjusią III vietą ir Tomašą Sokolovskį (6b klasė) gavusį padėką už dalyvavimą tarptautiniuose mokinių lenkų kalbos taisyklingo rašymo diktante „Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii“ Lenkijoje.
   Sveikiname diktantui mokinius rengusias lenkų kalbos vyresniąją mokytoją Evą Žilinską ir mokytoją ekspertę Danutą Korkus.

   Sveikiname 9b klasės mokinių komandą (Konrad Čeglik, Jolanta Dunovska, Daniel Daukševič, Edvin Jožica) laimėjusią II vietą tarpmokykliniame informaciniame konkurse „Infožinovai“ organizuotame Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazijoje. 
   Mokinius konkursui rengė informacinių technologijų mokytojos: Ivona Jančevska ir Halina Stankevič.

   Sveikiname Katažiną Patriciją Liman (4b klasė) laimėjusią I vietą IV Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių lenkų (gimtosios) kalbos olimpiadoje.
   Sveikiname olimpiadai mokinę rengusią pradinio ugdymo mokytoją metodininkę Beatą Bolondz.

   Sveikiname 9c klasės mokinę Karoliną Slotvinską gavusią padėką už skambų žodį literatūrinėje popietėje „Pasveikink pavasarį su Kristijonu Donelaičiu“, skirtoje poeto 300-osioms gimimo metinėms.
   Popietei mokinę rengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Marija Česonienė.

   Sveikiname 4b klasės mokinį Robertą Perepečo, užėmusį I vietą Vilniaus miesto 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje.
   Olimpiadai mokinį rengė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Beata Bolondz.

   Sveikiname 4b klasės mokinį Rolandą Diugevič sėkmingai dalyvavusį Vilniaus miesto pradinių klasių žingeidžių mokinių olimpiadoje.
   Olimpiadai mokinį rengė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Beata Bolondz.

   Sveikiname 10a klasės mokinį Dariušą Burinskį ir 9c klasės mokinę Dominiką Vasilevską sėkmingai dalyvavusius 47-ojoje Lietuvos mokinių biologijos olimpiados II etape.
   Olimpiadai mokinius rengė biologijos mokytojos: Anželika Novogrodskaja ir Liucija Pidganiuk.

   Sveikiname 4b klasės mokinį Robertą Perepečo, užėmusį I vietą Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiadoje.
    

   Sveikiname Karoliną Slotvinską (9c klasė) ir Martą Chmielevską (8a klasė) laimėjusias I vietas, ir Dorotą Sokolovską (7a klasė) laimėjusią III vietą Vilniaus miesto mokinių lenkų kalbos taisyklingo rašymo diktante.
   Sveikiname diktantui mokines rengusias lenkų kalbos mokytojas metodininkes: Ireną Matoško ir Luciją Minovič ir mokytoją ekspertę Janiną Kuckienę.

   Sveikiname pradinių klasių mokinių komandą užėmusią I vietą Vilniaus miesto mokyklų III-IV klasių mokinių viktorinoje „Lietuva Europos širdyje“, kuri vyko Vilniaus Žiburio pradinėje mokykloje.
   Sveikiname viktorinai mokinius rengusias pradinių klasių mokytojas metodininkes: Veslavą Černigovską ir Valeriją Skirtun ir lietuvių kalbos vyr. mokytoją Alią Klimantavičienę.

   Sveikiname 4b klasės mokinį Robertą Perepečo, užėmusį 4 vietą Vilniaus miesto 4 klasių mokinių interaktyvioje anglų kalbos olimpiadoje "English is great".
   Konkursui mokinį rengė anglų kalbos vyresnioji mokytoja Natalija Dlugauskienė.

   Sveikiname 10a klasės mokinį Dariušą Burinskį sėkmingai dalyvavusį Vilniaus miesto matematikos olimpiadoje.
   Olimpiadai mokinį rengė fizikos ir matematikos vyresnioji mokytoja Marija Bortkevič.

   Sveikiname pradinių klasių mokinių komandą užėmusią I vietą Vilniaus miesto mokyklų mokinių viktorinoje „Traukiniu į Saugaus Eismo Žinių šalį“, kuri vyko Vilniaus Saugaus eismo mokykloje.
   Sveikiname viktorinai mokinius rengusias pradinių klasių mokytojas metodininkes: Veslavą Černigovską ir Luciją Godvod ir lietuvių kalbos vyr. mokytoją Alią Klimantavičienę.

   Sveikiname Eryką Tatol (12d klasė) laimėjusį III vietą, 11a klasės mokines: Barbarą Taraškevič, Kamilią Adlytę ir Evą Oleškevičiūtę tapusias laureatėmis XXV Vilniaus miesto mokinių lenkų kalbos olimpiadoje.
   Sveikiname olimpiadai rengusias lenkų kalbos mokytojas metodininkes Ireną Matoško ir Barbarą Dainovič.

   Sveikiname 10b klasės mokinį Janušą Jagelo laimėjusį III vietą Vilniaus miesto mokinių muzikos olimpiadoje.
   Olimpiadai mokinį rengė muzikos vyresnioji mokytoja Jolanta Dekevičienė.

   Sveikiname mūsų mokyklos 9c klasės mokinių komandą: Darių Šikšnianą, Dominiką Vasilevską, Karoliną Slotvinską laimėjusį II vietą ir 7a klasės moksleivę Ivoną Emiliją Orševską laimejusią III vietą Vilniaus miesto 6-9 klasių mokinių rusų k. (užsienio) 2013-2014 m. m. olimpiadoje.
   Sveikiname olimpiadai rengusią rusų kalbos mokytoją metodininkę Haliną Untanienę.

   Sveikiname 6b klasės mokinį Lukašą Kolpak dalyvavusį Poezijos konkurse, skirtame 1863 metų sukilimo 150-osioms metinėms paminėti. Konkursą organizavo Vilniaus universiteto bibliotekos, Adomo Mickevičiaus muziejus, VU Filologijos fakulteto Polonistikos centras.
   Sveikiname konkursui mokinį rengusią lenkų kalbos mokytoją ekspertę Danutą Korkus.

   Sveikiname mūsų mokyklos moksleivius: Justyną Jančevską (3c klasė), Edvardą Smoliakovą (3a klasė), Barbarą Chatinovską (8c klasė), Marką Sivickį (7c klasė), Katažyną Stankevič (10b klasė), kurių kompiuteriniai piešiniai pateko į geriausių piešinių dešimtuką respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka“. Konkurso organizatoriai: Vytauto Didžiojo universiteto informatikos fakultetas, Švietimo ir mokslo ministerija atstovaujama Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) Informacijos technologijų mokymo centras.
   Konkursui moksleivius parengė informacinių technologijų vyr. mokytojos Ivona Jančevska ir Halina Stankevič. 

   Sveikiname mūsų mokyklos lenkų kalbos mokytojas: ekspertę Danutą Korkus ir metodininkę Liuciją Minovič sėkmingai baigusias podiplomines studijas „Dyplomacja Kulturalna XXI wieku“ Lenkijoje.

   Sveikiname Sandrą Kalinovską (6b klasė) laimėjusią III vietą ir Justyną Jančevską (3c klasė) gavusią diplomą su pagyrimu Tikėjimo metams, skirtame Religinės poezijos konkurse „Dievas yra meilė“.
   Sveikiname konkursui mokines rengusias tikybos mokytojas: s. Aną Zločevską ir Aliną Bielską.

   Sveikiname mūsų mokyklos mokinius patekusius X Lietuvos moksleivių informacinių technologijų konkurso „BEBRAS“  į 50-ką geriausių moksleivių Lietuvoje.
   Justyna Jančevska (3c klasė) užėmė 1 vietą, Gabriela Maculevič (4b klasė) – 4 vieta, Katažyna Liman (4b klasė) – 4 vieta, Kamila Pavlova (3a klasė) – 5 vieta, Edvard Smoliakov (3a klasė) – 5 vieta, Robert Perepečo (4b klasė) – 21 vieta, Albertas Griguola (3b klasė) – 21 vieta, Patricija Rinkevičiūtė (3a klasė) – 35 vieta, Tomas Mincevič (4b klasė) – 37 vieta, Danielius Linievski (3b klasė) – 41 vieta, Kamila Zajančkovska (3c klasė) – 43 vieta.
   Konkursui šiuos mokinius rengė informacinių technologijų vyresniosios mokytojos: Ivona Jančevska ir Halina Stankevič.

   Sveikiname mūsų mokyklos šešių ketvirtokų komandą užėmusią III vietą konkurse „Ortografija linksmai“, kuris vyko Žaliakalnio darželyje-mokykloje.
   Sveikiname konkursui mokinius rengusią pradinių klasių vyresn. mokytoją Aliną Zienkevič

   Sveikiname Vladislovą Hendik (6a kl.) laimėjusį II vietą šuolio į aukštį ir Katriną Černova (6a kl.) laimėjusią III vietą kamuolio stūmimo Vilniaus miesto mokinių sporto lengvosios atletikos vaikų varžybose.
   Varžyboms moksleivius ruošė kūno kultūros mokytoja metodininkė Romualda Dubinskienė.

   Sveikiname Sandrą Kalinovską (6b klasė) užėmusią II vietą (12-16 m. grupėje) XXII Respublikiniame Raiškiojo skaitymo konkurse „KRESY 2013“.
   Sveikiname konkursui moksleivę rengusią lenkų kalbos mokytoją ekspertę Danutą Korkus.

   Sveikiname Darių Burinskį laimėjusį III-ą vietą 5-ojoje Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadoje.

   Sveikiname mūsų mokyklos devintokų komandą (Agata Paškovska, Iveta Ignatavičiūtė, Loreta Salmanovič, Ivona Lapin, Diana Glembocka, Roland Okinčic) dalyvavusią konkurse „Jono Pauliaus II atgarsiai Lietuvoje“ organizuotame Jono Pauliaus II gimnazijoje. Mūsų mokyklos mokinių komanda užėmė konkurse III vietą.
   Konkursui mokinius rengė tikybos mokytoja s. Ana Zločevska.

   Grįžti
   © 2020 Biudžetinė įstaiga
   Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija
   Įm. kodas 190001462
       Linkmenų g. 8, LT-09300 Vilnius, Lietuva
       Tel. +370 5 2751047
       El. paštas: rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt