Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos dalyvavimas “Erasmus+” programos tarptautiniame projekte


Švietimo mainų paramos fondas 2016 m. gruodžio mėnesį priėmė sprendimą skirti dotaciją projektui „Who do we think we are? Exploring culture and migration in the European Union“ pagal „Erasmus+“ programą, finansuojamą Europos Sąjungos fondų. Projekte, inicijuotame Thomas Deacon Academy iš Džiosios Britanijos Peterborough miesto, dalyvauja mokyklos iš 6 šalių partnerių: Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Ispanijos, Kroatijos. Nuo 2014 metų ruošiantis projektui nuolatos vyko bendradarbiavimas su Thomas Deacon Academy: 2014 metais mūsų mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja Miroslava Vartač-Vartecka dalyvavo parengiamajame vizite, per kurį šalių atstovai turėjo galimybę susipažinti, aptarti lūkesčius bei veiklos kryptis.
Dvejus metus mokyklų koordinatoriai nuolatos bendradarbiavo susirašinėdami ir tobulino projektą, kad jis domintų jaunimą, kad patys mokiniai galėtų jį valdyti ir vystyti. 2016 metais lapkričio mėnesį įvyko tarptautinis atstovų susitikimas Thomas Deacon akademijoje. Susitikime dalyvavo mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojas Eduard Ivinski ir kartu su kitų mokyklų atstovais teikė pasiūlymus, kaip įtraukti kuo daugiau dalyvių siekiant kokybiško ir produktyvaus mokinių ir pedagogų dalyvavimo projekte.

Trejų metų trukmės (2016-2019) projekto tikslas yra išnagrinėti Europoje gyvenančių piliečių kultūrinį identitetą, skatinti mokytis visą gyvenimą ir mažinti socialinę atskirtį. Norima, kad jaunoji karta ištirtų savąją kultūrą ir analizuotų didžiuosius klausimus, tokius kaip: „Ar Europa išgyvena tapatybės krizę, ar mes linkę labiau prisitaikyti nei manėme?“ Projektas taip pat palies migracijos klausimus. Projekto eigą koordinuoja dr. Hilary Faulkner iš Thomas Deacon Academy (Didžioji Britanija). Kiekvienos šalies, dalyvaujančios projekte, mokykloje yra projekto koordinatorius ir veiklą įgyvendinti padėsianti anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų komanda. Projektas apims ne tik veiklą mokyklos viduje, bet ir suteiks galimybę tyrinėti savo šalies kultūrą ir bendruomenės gyvenimą. Be to, projektas numato mobilumo vizitus į visas projekto partnerių šalis. Susitikimas Lietuvoje planuojamas 2017 m. rugsėjo-spalio mėnesiais. Tikimasi, kad mokyklos dalyvavimas projekte pagerins ne tik mokytojų tarptautinį bendradarbiavimą, bet ir suteiks galimybę mūsų mokiniams praturtinti žinias apie gimtąją kultūrą, pažinti kitų šalių kultūras, ugdyti tarpkultūrines kompetencijas, realiose situacijose tobulinti užsienio kalbų vartojimą bei siekti aukštesnių mokymosi rezultatų remiantis europietiškomis vertybėmis. Projekto veiklos ataskaitas galima bus rasti specialiai projektui sukurtame internetiniame puslapyje, mokyklos internetiniame puslapyje, Facebook paskyroje. Informacija bus skelbiama Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ internetiniame puslapyje, bus publikuojami straipsniai vietos laikraščiuose. Plakatai ir aktuali informacija bus viešinama šiam projektui skirtame mokyklos stende.
Projekto pradžia 01/09/2016
Projekto pabaiga 31/08/2019

Projekto dalyviai:
Thomas Deacon Academy, Peterborough, Didžioji Britanija, Berufsbildende Schulen Papenburg – gewerbliche und kaufmӓ nnische Fachrichtungen, Papenburg, Vokietija, Zespół Szkół Nr 1 w Żychlinie, Żychlin, Lenkija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla, Vilnius, Lietuva, Srednja skola Ivana Trnskoga Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Kostajnica, Kroatija, IES Jardines de Puerta Oscura, Malaga, Ispanija.

Linkime visiems įdomaus ir prasmingo bendradarbiavimo!
Projekto koordinatorė Miroslava Vartač-Vartecka, anglų kalbos vyresnioji mokytoja

1 / 2
2 / 2