“Erasmus+” Lenkija, Žychlin


Pagal gimnazijoje įgyvendinamą Erasmus+ strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektą „Who do we think we are? Exploring culture and migration in the EU”(“Kas, mūsų nuomone, mes esame? Kultūros ir migracijos poveikio tyrinėjimai ES”) Nr. 2016-1-UK01-KA219-024247_5 rugsėjo 24 - 28 dienomis penki I-IV gimnazijos klasių mokiniai - Evelina Polujanska, Ieva Aleksandrovič, Ričard Boguševič, Emilijan Puchalski, Karolina Žilinska - kartu su anglų kalbos mokytojomis M.Vartač Vartecka ir N.Rumianceva vyko į mobilumo vizitą Lenkijoje.

Ketvirto šio projekto šalių-partnerių susitikimo Žychlin mieste tikslas buvo pristatyti namuose atliktas, su projekto planu susijusias veiklas. Projekto dalyviai iš Lietuvos, Lenkijos, Kroatijos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Ispanijos pristatė savo šalis bei pasidalino atliktų tyrimų išvadomis: kas domina jaunimą, kokios problemos iškyla gyvenant kiekvienoje iš šalių, kokie yra pomėgiai, mėgstamos veiklos, koks jaunimo požiūris į sportą, maistą, kitus rūpimus klausimus. Kadangi bendras projekto tikslas yra pažinti šalių-partnerių kultūrą, jaunimo problemas, rasti, kas jungia ar skiria šias tautas Europoje, susitikimas Lenkijoje suteikė galimybę palyginti tarpkultūrinę įvairovę, rasti bendrą požiūrį ir pasidalinti patirtimi.

Vizito metu taip pat buvo siekiama supažindinti dalyvius su kultūriniu, archeologiniu, istoriniu šalies paveldu bei tradicijomis. Žychlino mokyklos šeimininkai surengė edukacinę ekskursiją po Varšuvą ir karališkuosius rūmus, išvyką į Lodzę, liaudies buities muziejų Maužycuose bei pakvietė į pramoginį šokių vakarą, jungiantį visus dalyvius. Mainų savaitė tapo puikia proga nagrinėti jaudinančius jaunimą klausimus, pažinti bendraamžių iš šiaurinės ir pietinės Europos kultūrą bei tradicijas.

Tokioje daugiakultūrėje aplinkoje anglų kalba tapo bendravimo kalba, todėl šis projektas buvo turtingas ne tik patyrimų ir išgyvenimų, bet taip pat motyvavo mokinius tobulinti kalbą ne tik projekto metu, bet ir ateityje. Savaitė prabėgo greitai palikdama daug neišdildomų įspūdžių. Kitas susitikimas dalyvių laukia vasario mėnesį Ispanijoje.

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos, „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, lėšomis. Straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė. Europos Komisija neatsako už jokį galimą jame pateikiamos informacijos naudojimą.
Gimnazijos projekto koordinatorė
Miroslava Vartač Vartecka

Kada:

2018 rugsėjo 24-28.

Kas:

Ieva Aleksandrovič, Emil Puchalski, Evelina Polujanska, Karolina Żylinska, Ričardas Boguševič, Natalija Rumianceva, Miroslava Vartač Vartecka.

1 / 27
2 / 27
3 / 27
4 / 27
5 / 27
6 / 27
7 / 27
8 / 27
9 / 27
10 / 27
11 / 27
12 / 27
13 / 27
14 / 27
15 / 27
16 / 27
17 / 27
18 / 27
19 / 27
20 / 27
21 / 27
22 / 27
23 / 27
24 / 27
25 / 27
26 / 27
27 / 27